deHattemer.nl

Zaterdag, 19 september 2020

Het laatste nieuws uit Hattem

Drukbezochte nieuwjaarsreceptie gemeente Hattem

Drukbezochte nieuwjaarsreceptie gemeente Hattem
Redactie: dehattemer

HATTEM- De nieuwjaarsreceptie van gemeente Hattem is ook druk jaar bezocht. In een bomvol stadhuis ging burgemeester Van Asseldonk in zijn nieuwjaarsspeech o.a. in op het imago van het openbaar bestuur.

"Omdat ik het heel belangrijk vind en omdat ik me er zorgen over maak", gaf hij de aanwezigen mee. "Hoe betrouwbaar zijn wij als overheid? In welke mate heeft de burger er vertrouwen in dat de juiste dingen gedaan worden, dat toezeggingen nagekomen worden, dat er een consistent beleid is, dat vraagstukken die ertoe doen aangepakt en opgelost worden." Van Asseldonk gaf daarbij drie voorbeelden. "Het rijk gaat de snelheid op autowegen verlagen vanwege de stikstofproblematiek en gaat tegelijk een formule 1 circuit openen in de duinen of een nieuw vliegveld voor vakantievluchten. Wat wil het rijk nu? Welk probleem wordt nu opgelost en hoe? Geldt ook voor een belastingdienst die ten onrechte een groep al kwetsbare mensen door stomme fouten in de problemen brengt, en vervolgens niemand die echt de verantwoordelijkheid wil nemen en de zaak oplost. Waarom zou je dan nog vertrouwen hebben in de overheid? Of wat denkt u over het vuurwerkbeleid? Waarom niet gewoon een landelijk verbod om de ellende die we nu elk jaar weer opnieuw hebben voor eens en voor altijd achter ons te laten? Invoeren van vuurwerkvrije zones per gemeente is niet te handhaven en dus geen oplossing, dat doen we alleen bij het ontbreken van een duidelijk landelijk stelsel van regels." Zo brokkelt volgens de burgemeester het vertrouwen in het openbaar bestuur af. "Iedereen in het openbaar bestuur heeft daar last van, ook wij op lokaal niveau. Terwijl er juist op dat lokaal niveau zo goed, hard en integer gewerkt wordt. Dat mag ook wel eens gezegd worden."

Bestuurlijk lef

"Ik ben blij met en aangenaam verrast door het politiek bestuurlijk klimaat hier in Hattem. Vanuit een natuurlijke en oprechte bereidheid wordt hier goed samengewerkt, zowel binnen als buiten de eigen stadsgrenzen. Mooi daarbij dat we toch niet te voorzichtig en risicomijdend zijn geworden. Er is bestuurlijk lef en daar hou ik van. We moeten niet overmoedig worden want dat kan een kleine gemeente zich niet permitteren. Niet als we zelfstandig willen blijven in elk geval. Daarom een goed bedoeld advies van mijn kant. Blijf dat bestuurlijk lef tonen, maar zorg daarbij voor een stevige samenwerking in de regio om risico’s te verkleinen en de kwetsbaarheid te beperken. Combineer de kracht van kleinschaligheid met het belang van samenwerking en neem daarbij zelf initiatief", aldus de burgemeester.

"Ook in Hattem hebt u recht op betrouwbaar en consistent bestuur. Dat betekent feitelijk een raad en college die een duidelijke koers uitzetten en daar ook aan vasthouden. Ook als er een keer wat tegenwind gaat waaien. Ook als een belangengroepering flink campagne gaat voeren. Niet met alle winden mee waaien dus, niet op elke actiegroep in gaan. De eigen koers vasthouden, dat goed uitleggen en vooral daarover blijven communiceren. Ben ik dan tegen burgerparticipatie? Geenszins, integendeel zelfs. Maar wel op het goede moment en in de juiste vorm. Een hard roepende minderheid mag geen reden zijn om zorgvuldig tot stand gekomen plannen alsnog te herzien", aldus Van Asseldonk. "Dat neemt niet weg dat je soms toch als overheid terug moet komen op eerdere besluiten. Denk aan het plein rondom de kerk waarvan de bestrating toch niet bood wat we ervan verwacht hadden. Dit voorjaar mag u een voltooid plein tegemoet zien."

De burgemeester kon tevens melden dat de Hattemers in de loop van het jaar een nieuwe burgemeester tegemoet kunnen zien. "De profielschets wordt binnenkort door de raad in overleg met de CvdK vastgesteld en dan kan de werving beginnen. De verwachting is dat snel na de zomervakanties een nieuwe burgemeester geïnstalleerd kan worden."