deHattemer.nl

Maandag, 6 juli 2020

Het laatste nieuws uit Hattem

Extra coronasteun voor zwaar getroffen partijen

Extra coronasteun voor zwaar getroffen partijen
Archieffoto gemeenteraad
Redactie: dehattemer

HATTEM – De gemeenteraad heeft maandagavond unaniem besloten om extra maatregelen te nemen om verschillende doelgroepen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen. Complimenten waren er vanuit de raad richting de ambtenaren over de inzet en voorgestelde corona noodhulp.

Om de acute nood te ondervangen werd in maart een eerste pakket aan noodmaatregelen in werking gesteld. Het tweede pakket bouwt hierop voort en kent een meer zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging. De focus is vooral gelegd op het ondersteunen van partijen die het hardst getroffen worden door de crisis. Bij het tot stand komen is contact gezocht met lokale maatschappelijke partners, verenigingen, ondernemers en belangenbehartigers. De gemeente Hattem streeft ernaar dat inwoners de zorg ontvangen die ze nodig hebben, zorginstellingen continuïteit van zorg kunnen garanderen, het sterke verenigingsleven in Hattem overeind blijft en ondernemers worden gesteund in deze moeilijke tijden. “We realiseren ons daarbij dat deze crisis iedereen in meer of mindere mate raakt, dat er veel offers worden gevraagd en dat we niet alles en iedereen kunnen compenseren die getroffen raakt door de gevolgen van het coronavirus. We blijven ons inzetten om de gevolgen voor de Hattemer samenleving te monitoren en indien nodig zullen we met nieuwe voorstellen komen voor een eventueel derde pakket aan steunmaatregelen”.

In totaal is 160.000 euro gereserveerd voor de steunmaatregelen. Dit is nog niet het volledige bedrag omdat er nog posten bijkomen waar nog geen inschatting van gemaakt kan worden. Zo wordt nog gekeken naar een passende ondersteuning voor het Bakkerijmuseum en Vadesto Outdoor Adventure. Beide bedrijven zijn grote toeristische trekkers voor de Hanzestad. Onderzocht wordt of het Bakkerijmuseum en Vadesto ook op provinciale steun kunnen rekenen.

Zo springt de gemeente bij om de sportverenigingen te compenseren. Ook voor een aantal gecontracteerde zorgaanbieders worden extra maatregelen genomen. Het Voerman Museum, het Anton Pieckmuseum en de Dijkpoort hoeven drie maanden geen huur te betalen.

Om de horeca te ondersteunen worden voor de exploitatievergunningen geen leges betaald. Voor geheel 2020 wordt er ook geen precariobelasting geheven voor het innemen van de terrassen. De terrassen mogen volgens de huidige regelgeving tot 0.00 uur geopend zijn. Deze openingstijden worden voor de binnenstad verruimd tot 1.00 uur op vrijdag- en zaterdagavond.

Verzoeken van de horeca voor het innemen van ruimere terrassen om de 1,5 meter te kunnen garanderen zullen positief tegemoet worden getreden.

Ondernemers hoeven met terugwerkende kracht over heel 2020 geen reclamebelasting te betalen.

De gemeente zal dit bedrag betalen aan het Ondernemersfonds. Aanvullend wordt € 15.000 toegekend voor activiteiten. Ondernemers kunnen gebruik maken van een gratis opleidingsaanbod. Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken worden de komende tijd ook publicaties geplaatst in de Hattemer.

De coronacrisis toont aan dat een kleine gemeente als organisatie kwetsbaar is. Om de gewenste slagkracht van het college te continueren worden tijdelijk extra (beleids)capaciteit ingezet. Op termijn zal duidelijk worden wat de consequenties van de steunmaatregelen zijn op de gemeentelijke financiën. Welke steun er nog volgt vanuit de Provincie Gelderland en het Rijk is nog niet bekend. De Provincie heeft onlangs al groen licht gegeven voor een subsidieverlening van € 35.000.