deHattemer.nl

Maandag, 6 juli 2020

Het laatste nieuws uit Hattem

Hospice Hattem is van grote waarde

Hospice Hattem is van grote waarde
Redactie: dehattemer

HATTEM – Het Hospice in Hattem bestaat ruim een jaar. Na jaren zoeken werd vorig jaar een plek gevonden in Hattem waar mensen hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen. Het hospice is gevestigd in een van de aanleunwoningen van Hanzeheerd De Bongerd.

Hospice Hattem biedt een thuis-huis voor iedereen in de laatste levensfase. “Als gast in Hospice Hattem heeft u de regie. U bepaalt hoe u de dag door wilt brengen in uw tweekamerappartement met een eigen woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken. In overleg kunt u uw kamer inrichten met persoonlijke spullen. De sfeer is er warm, rustig en huiselijk. Er zijn geen bezoekuren en familie kan blijven logeren. In de laatste levensfase breekt een moeilijke tijd aan waarin veel zorg, steun en aandacht nodig is. Als die zorg thuis niet mogelijk of wenselijk is, kunt u terecht in Hospice Hattem”, vertellen coördinatoren Jannie Knigge en Jacqueline de Wit. “In de laatste levensfase gebeurt zoveel en dan is het heel mooi dat wij daarin mogen meelopen en daar waar nodig samen met de vrijwilligers en thuiszorg de zorg en ondersteuning kunnen bieden. Het is heel belangrijk om het leven af te ronden op de manier wat past bij de gast en zijn naasten. Leven toevoegen aan de dagen, laatste wensen mogelijk maken. Het verschil te maken door er te zijn, te luisteren en mee te bewegen in wat nodig is."

Hospice Hattem heeft 31 vrijwilligers werkzaam in de zorg en 5 vrijwilligers die het bestuur vormen. Zij zetten zich in voor een fijn verblijf in het hospice. Ze worden ondersteund door twee betaalde coördinatoren. “Sinds de opening hebben wij 5 gasten mogen ontvangen. Wij kijken terug op bijzondere en fijne ontmoetingen met onze gasten en naasten. Dat wij in de laatste fase van iemands leven mogen meelopen is fijn. Het is goed om te horen dat in de intimiteit van het hospice de nabijheid en zorg als een warme deken wordt ervaren. Er zijn is daarin heel belangrijk. Uitgangspunt is om leven toe te voegen aan de dagen waar wij geen dagen meer aan het leven kunnen toevoegen”.

Omdat het Hospice in Hattem nog niet heel lang bestaat is het volgens beide coördinatoren belangrijk om bekendheid te geven aan het hospice. “Zo hebben wij op markten gestaan, een collecte gehouden en hebben wij een Facebookpagina. Daarnaast hebben wij meegedaan met de emballageactie van de Boni en zijn onder andere financieel ondersteund door de Lions Club Hattem en de Rotary. Naast gasten uit Hattem hebben wij ook gasten uit omliggende plaatsen. Het hospice voldoet zeker aan een behoefte in de regio. We hebben vorig 40 jaar aanvragen gehad. Doordat wij maar een bed hebben konden wij helaas niet aan al deze vragen voldoen. Wij proberen dan zoveel als mogelijk mee te denken of verwijzen door naar andere hospices. Wij willen heel graag de palliatieve zorg in Hattem en omgeving op de kaart zetten en uitbreiden in samenwerking met de zorgaanbieders”.

De gevolgen van het Corona crisis zijn duidelijk merkbaar ook in het Hattemse hospice. Er zijn zorgen over de personele bezetting en de financiën.“Kort voor de Corona periode hadden wij 37 vrijwilligers en daardoor voldoende inzet voor de zorg. Door de Corona crisis veranderde de inzet van vrijwilligers. Daarin zijn wij niet het enige hospice. Landelijk raakt het vrijwel alle palliatief terminale zorg. Met name raakt het ons financieel en zijn er zorgen over de toekomst. De vrijwilligers zijn door diverse redenen op dit moment niet inzetbaar: werkzaam in de zorg, zorg voor naasten, kwetsbare leeftijd, vakantieperiode. Kortom de onzekerheid over het verloop van het virus. Vanaf 17 augustus kijken wij hoe wij het hospice weer kunnen opstarten en weer de zorg kunnen gaan geven aan onze gasten samen met de vrijwilligers en de thuiszorg”.

Het Hospice Hattem is op zoek naar vrijwilligers die zich op verschillende gebieden willen inzetten. Dat kan in de zorg maar bijvoorbeeld ook als vriend van om bijvoorbeeld fondsen te creëren of iemand die heel creatief is en bijvoorbeeld spullen wil verkopen. Ervaring in de zorg of een opleiding is niet noodzakelijk. Daarnaast is het volgen van een cursus mogelijk. Belangstellenden kunnen een mail sturen naar : coordinator@hospicehattem.nl of bellen naar tel. 06-83821368.