deHattemer.nl

Maandag, 10 augustus 2020

Het laatste nieuws uit Hattem

Inloopmarkt Herinrichting binnenstad 2e fase

Inloopmarkt Herinrichting binnenstad 2e fase
Redactie: Angela van Erven

HATTEM - De binnenstad van Hattem verandert. Na de werkzaamheden aan de Markt en het Kerkplein, gaat de gemeente Hattem aan de slag met fase 2 van de herinrichting van de binnenstad.

Op woensdag 19 augustus wordt in het stadhuis een inloopmarkt georganiseerd. De gemeente ontvangt graag uw opmerkingen en tips op de schetsontwerpen.

Voor fase 2 is een uitgangspuntennotitie opgesteld. Hierin staan belangrijke eisen en wensen voor het ontwerp van de openbare ruimte in de binnenstad. Samen met het Ambitiedocument en andere beleidsdocumenten, vormen deze documenten de kaders voor de inrichting van de openbare ruimte. Op dit moment worden de eerste schetsontwerpen en uitwerking van straten en stegen opgesteld.

De voorlopige schetsontwerpen worden tijdens de inloopmarkt gepresenteerd. De gemeente hoort dan graag opmerkingen en tips op deze ontwerpen en gaat in gesprek over de ontwerpkeuzes.

Om voldoende afstand te kunnen houden van elkaar zijn er inloopmomenten van een uur en een aanmeldprocedure. De inloopmomenten starten om 14:00 uur, 15.00 uur, 16.00 uur, 17.00 uur, 18.00 uur en 19.00 uur. Aanmelden kan door een bericht te sturen naar gemeente@hattem.nl onder vermelding van ‘inloopavond herinrichting binnenstad 2e fase’. Bij de aanmelding kan een voorkeurstijd worden aangeven. Tijdens de bevestiging wordt de definitieve indeling bekend gemaakt. De gemeente Hattem doet haar uiterste best om iedereen op het gewenste uur in te plannen. Lukt dit niet, dan krijgt u een voorstel voor een ander tijdvak. Het streven is om drukte te voorkomen en zo een veilige bijeenkomst te organiseren. Wij vragen u bij symptomen als hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts thuis te blijven.

Op woensdag 16 september worden de voorlopige ontwerpen gepresenteerd. Zo wordt er stapsgewijs samen toegewerkt naar definitieve ontwerpen.