deHattemer.nl

Maandag, 6 juli 2020

Het laatste nieuws uit Hattem

JOGG- project van toegevoegde waarde

JOGG- project van toegevoegde waarde
Redactie: dehattemer

HATTEM – De leden van de Commissie Sociale zaken zijn bijgepraat over JOGG aanpak in de gemeente Hattem. JOGG staat voor jongeren op gezond gewicht. Hattem is sinds 2015 een JOGG gemeente.

Beleidsmedewerker Gerald van Dijk en JOGG- regisseur en buurtsportcoach Marijke Tip gaven aan dat Hattem op dit gebied intensief samenwerkt met de Regio Noord Veluwe. “Samen kunnen mooie regionale campagnes worden neergezet die lokaal als kleine gemeente lastig te organiseren zijn. Voorbeelden hiervan zijn de campagnes Slaap Lekker, Waterchallenge, en Tussen d’Ooren”.

JOGG richt zich op kinderen van 0 tot en met 19 jaar. In Hattem richten de buurtsportcoaches Marijke, Leon en Mara zich met name op bewegen en gezonde voeding. Albert Heijn Hattem en Eduna zijn belangrijke partners bij de uitvoering. Omdat een gezonde jeugd start bij een gezonde omgeving worden ouders, verzorgers en scholen intensief betrokken bij de JOGG aanpak. Samen met andere organisaties wordt gebouwd aan goede lokale randvoorwaarden. Voordeel is dat de buurtsportcoaches gymles geven op de basisscholen en de kinderen goed kennen. Verder zijn de buurtsportcoaches de drijvende krachten achter het grote Nijntje Beweegfeest, de buiten speelmaand, Koningsspelen, Bewegen voor ouderen, het grote Pietenfeest en vakantieactiviteiten voor de jeugd. Ook in deze Corona tijd kijken de buurtsportcoaches niet naar wat niet georganiseerd kan worden, maar juist naar de mogelijkheden. Zo werden de avondvierdaagse en de Koningsspelen online georganiseerd.

Samen met team Fit wordt gewerkt aan gezonde kantines van sportverenigingen. Momenteel heeft alleen s.v. Hatto-Heim het predicaat ‘Gezonde kantine’. “Andere kantines blijken het lastig te vinden om een slag te maken. Het ongezonde hoeft niet geheel uit de kantine verbannen te worden, maar er kunnen gezonde alternatieven worden toegevoegd”, aldus Tip.

Omdat Hattem geen middelbare school binnen de stadsgrenzen heeft blijkt het in de praktijk moeilijk om de jongeren te bereiken. In samenwerking met de jongerenwerker van Stichting Welzijn Hattem wordt getracht ook deze groep bij de JOGG- aanpak te betrekken.

Wethouder Martijn Hospers spreekt van een succesvol en zeer veel waarde toevoegend project voor Hattem. “Het is fantastisch wat de buurtsportcoaches bewerkstelligen. Zij zijn niet alleen op sportief gebied maar ook sociaal gebied onze oren en ogen van de samenleving”. De buurtsportcoaches streven ernaar dat de jaarlijkse schoolsportdagen die in september op de agenda staan door kunnen gaan. In samenwerking met de Sportkoepel wordt onderzocht hoe de sportdagen voor alle basisschoolleerlingen binnen de geldende RIVM regels kan worden georganiseerd.