deHattemer.nl

Vrijdag, 29 mei 2020

Het laatste nieuws uit Hattem

​​​​​​​Plannen nieuwe woningen Koeweg 11-13

​​​​​​​Plannen nieuwe woningen Koeweg 11-13
Redactie: dehattemer

HATTEM – Er zijn plannen om twee nieuwe woningen te realiseren op het perceel aan de Koeweg 11-13. Op 30 januari 2018 is in opdracht van Landgoed Molecaten en ASR Vastgoed vermogensbeheer een presentatie gehouden voor het college over de visie op het landgoed. In die visie wordt gesproken over de herontwikkeling van het perceel Koeweg 11-13 in de bossen van Hattem.

Het ontwerpbestemmingsplan is de uitwerking van de herontwikkeling van de visie die is gepresenteerd. Op de locatie van de Koeweg 11-13 staan twee woningen die in slechte staat verkeren. Het is de bedoeling deze oude woningen af te breken en daarvoor in de plaats twee nieuwe woningen te realiseren die passen bij de huisstijl van het landgoed.

Om te zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing is een inrichtingsplan opgesteld die onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. Om dit planologisch te regelen moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 2 april voor een periode van 6 weken ter inzage. Afhankelijk van de eventuele zienswijzen wordt het bestemmingsplan daarna aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

De initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor de communicatie met omwonenden en belanghebbenden en de gemeente vanuit haar rol in de bestemmingsplanprocedure.