deHattemer.nl

Maandag, 10 augustus 2020

Het laatste nieuws uit Hattem

Raad stelt budget lokale media beschikbaar

Raad stelt budget lokale media beschikbaar
Archieffoto gemeenteraad
Redactie: dehattemer

HATTEM - De raad heeft maandag unaniem een motie aangenomen om de raadscommunicatie in de lokale media te verbeteren. De komende vier jaar wordt een bedrag van €10.000 per jaar beschikbaar gesteld aan de werkgroep raadscommunicatie om de communicatie tussen raad en inwoners via de daarvoor door hen meest geschikt geachte kanalen vorm te geven. Initiatiefnemer van de motie Gina Guldenaar (VVD) gaf aan dat de raad geconstateerd heeft dat de communicatie richting de Hattemers beter kan. “De lokale media zoals RTV Hattem en huis-aan-huis krant de Hattemer hebben een groot bereik en zijn bij uitstek geschikt om te publiceren.” De lokale media spelen volgens de raad een belangrijke rol bij de verslaglegging van politieke vergaderingen, belangrijke gebeurtenissen of festiviteiten. “Niet alle lokale media pakken deze taak naar de wens van de raad en de samenleving op. Het wekelijkse gemeentenieuws in Veluws Nieuws bevat vooral wettelijk verplichte mededelingen en college gerelateerde items. De informatie over items van de raad komt daarin onvoldoende aan bod”, aldus de motie. Om de communicatie vanuit de gemeenteraad dichtbij de samenleving te brengen, vindt de raad het van belang dat er gepubliceerd wordt in de lokale media. Groot was de teleurstelling toen bleek dat het gemeentenieuws niet werd gegund aan de Hattemer.

Lokale media die altijd aanwezig zijn om de commissie- en raadsvergaderingen in beeld of voor de krant te verslaan, moeten volgens D66- raadslid Erwin Kwakkel gekoesterd worden.