deHattemer.nl

Vrijdag, 18 september 2020

Het laatste nieuws uit Hattem

Vervolgstappen illegaal feest door Veiligheidsregio

Vervolgstappen illegaal feest door Veiligheidsregio
Redactie: dehattemer

HATTEM – In overleg met de gemeente Hattem gaat de Veiligheidsregio Noord-en Oost Gelderland (VNOG) vervolgstappen ondernemen tegen de organisatoren van een illegaal feest.

De politie kwam vorige week in opdracht van de gemeente Hattem in actie om een einde te maken aan een feest aan de 1e industrieweg. De coronaregels niet nageleefd. Ook was er geen vergunning aangevraagd voor het feest. Aangezien het een overtreding betreft van de COVID-19 noodverordening van de Veiligheidsregio is het aan de VNOG om vervolgstappen te ondernemen.

Omwonenden geven aan dat er regelmatig feesten plaatsvinden op deze locatie. Uit oogpunt van veiligheid wordt deze straat in het weekend liever gemeden. De gemeente Hattem laat weten hiervan op de hoogte te zijn. “Er zijn gesprekken geweest met omwonenden. En die hebben goed contact met de wijkagent”. Op de vraag wat de gemeente verder kan doen om overlast in de toekomst op deze locatie te voorkomen antwoordt de gemeente stappen te ondernemen wanneer dit kan. “Dat betekent dat er dus een overtreding moet worden geconstateerd, dan kunnen we bestuurlijke maatregelen nemen”.