deHattemer.nl

Maandag, 6 juli 2020

Het laatste nieuws uit Hattem

Vrijwilligerswerk in coronatijd

Vrijwilligerswerk in coronatijd
Redactie: dehattemer

HATTEM - Vrijwilligersinzet organiseren in de 1,5 meter economie, hoe doe je dat?

Er leven veel vragen over het organiseren van vrijwilligersinzet nu het “normale” leven – met alle nodige voorzorgsmaatregelen – weer wat op gang komt. Geldt dat dan ook voor de inzet van vrijwilligers? Wat kan wel en wat kan (nog) niet? En hoe dan? De Vrijwilligersacademie organiseert een bijeenkomst waarin ze met diverse soorten vrijwilligersorganisaties kennis en ervaringen uitwisselen hoe één en ander aangepakt moeten worden. Vanuit de sportwereld, de welzijnsorganisaties en de ouderenzorg zullen voorbeelden gegeven worden hoe er weer gestart wordt met vrijwilligerswerk en jij als deelnemer aan de bijeenkomst hebt de mogelijkheden jouw vragen en mogelijke oplossingen naar voren te brengen.

Deze bijeenkomst is op maandag 29 juni van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur bij Zoethout in Hattem, De Waag 2-4. Voor deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden via: Suzanne Tuinman, tel. 06-36239618, s.tuinman@koppelswoe.nl, of Henk Buerman, tel. 06-52660063, hbuerman@rodekruis.nl. Inschrijving via: http://epedoet.nl/workshops/.