deHattemer.nl

Vrijdag, 29 mei 2020

Het laatste nieuws uit Hattem

Zorgen over komst Lidl naar Hattem

Zorgen over komst Lidl naar Hattem
Redactie: dehattemer

HATTEM – De gemeente Hattem staat aan de vooravond van de formele planologische procedure die de komst van een Lidl aan de Populierenlaan mogelijk maakt. In deze procedure worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in één gezamenlijke procedure gecoördineerd. Wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend, kan de Lidl eindelijk starten met de werkzaamheden.

Ondernemersvereniging HAVO maakt zich nog altijd ernstige zorgen over de komst van een derde supermarkt op bedrijventerrein ’t Veen. De HAVO wilde liever eerst wachten op de rapportage van de Detailhandel Structuur Visie (DSV) voordat een besluit werd genomen. “Wij zijn niet tegen een derde supermarkt, maar wel tegen deze locatie. Ondanks dat er voor het besluit geen onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden, heeft de raad gemeend te kunnen besluiten over het toestaan van een derde supermarkt op deze locatie. Deze volgorde vinden wij verkeerd. Uit de DSV blijkt duidelijk dat ’t Veen niet te prefereren is, en een locatie tegen de binnenstad de beste optie is”, zo schrijft het bestuur van de HAVO in een brief naar de gemeenteraad.

Het verbaast de HAVO dat er gekozen is voor een locatie zo ver buiten het centrum. “De binnenstad functioneert als centrale ontmoetingsplek. Tegelijkertijd is er leegstand, en hebben ondernemers het moeilijk. Het is bekend dat een supermarkt een aanzuigende werking heeft die ook de lokale ondernemer ten goede komt. Waarom deze kans om een supermarkt tegen de binnenstad aan niet wordt gepakt, vinden wij onbegrijpelijk. Het bestuur van Hattem lijkt geen idee te hebben van de kwaliteit van goede lokale retailers voor de inwoners van Hattem. Een florerende retail draagt bij aan lokale verenigingen zoals sponsoring en het mogelijk maken van evenementen in de stad door de Reclamebelasting. We vinden het onbegrijpelijk dat onze ondernemers niet op waarde worden geschat”.

Behalve de locatie maakt de HAVO zich ook zorgen over het aantal vierkante meters. “Extra meters betekent meer branchevreemde producten wat direct een negatieve invloed heeft op de ondernemers in Hattem.” De HAVO hoopt op voortschrijdend inzicht en een herziening van het besluit.

Ook de uitbaters van de Boni en de Albert Heijn maken zich zorgen en vraagt de raad in een brief om de ontwikkeling van een Lidl-supermarkt aan de Populierenlaan tegen te houden. Beide uitbaters benadrukken in de brief niet tegen een nieuwe supermarkt in Hattem te zijn, mits er voldoende marktruimte is. Boni en Albert Heijn geven aan wel tegen een supermarkt zijn die afbreuk doet aan het centrum. Volgens hen is het niet mogelijk om mee te werken aan de plannen omdat in de provinciale Omgevingsverordening bindende regels zijn opgenomen die supermarkten buiten een winkelcentrum verbieden. Ook zou er volgens beide supermarkten geen economische ruimte zijn voor extra supermarktmeters in de Hanzestad. Het recente rapport Update DPO Lidl Hattem zou dit onderschrijven. “Een nieuwe discountsupermarkt aan de Populierenlaan zal de supermarktstructuur in Hatem niet versterken en zal het functioneren van de gevestigde supermarkten onder druk zetten. Hattem heeft bovendien te maken met een forse leegstand. Vooral de binnenstad van Hattem is al kwetsbaar. Omdat er geen marktruimte is voor een nieuwe supermarkt en er veel leegstand is, zal er door het gemeente- en provinciebestuur zorgvuldig moeten worden nagedacht over het toestaan van een nieuwe supermarkt, en de maatvoering en de locatie hiervan.”

De supermarkten geven in de brief aan dat er betere alternatieven zijn in Hattem zoals bij de Bleek, Van Heemstraschool of de locatie van basisschool De Zaaier. Beide vertegenwoordigers van de Boni en Albert Heijn schrijven dat er onvoldoende is nagedacht over de negatieve effecten. Uitval van een deel van het gevestigde supermarktaanbod is zowel in Hattem als daarbuiten niet uit te sluiten.

De gemeente Hattem deelt de zorgen niet die de HAVO, Boni en Albert Heijn hebben over een nieuwe supermarkt buiten het kernwinkelgebied. “De gemeenteraad heeft in 2014 de voorkeur uitgesproken voor deze locatie. Het college voert dit raadsbesluit uit. De locatiestudie die aan dit besluit ten grondslag ligt geeft aan dat de Populierenlaan een goede locatie is.”

Protesteren tegen het genomen besluit lijkt weinig zin te hebben. De gemeenteraad heeft in 2014 in principe ingestemd met een derde supermarkt in Hattem. De provincie staat beleidsmatig geen detailhandel op bedrijventerreinen toe. De provincie heeft geen akkoord gegeven, maar vanwege de twee vastgestelde bestemmingsplannen voor woningbouw op ‘t Veen en gesprekken die gevoerd is er bij de gemeente Hattem voldoende comfort dat de provincie geen bezwaar heeft tegen de derde supermarkt op deze locatie. De gemeente is dan ook niet van plan om te onderzoeken of er betere alternatieven zijn. “In het verleden is al locatieonderzoek geweest, een beter alternatief is er niet. Door de uitspraak van de rechtbank in de procedure over De Bleek wordt de keuze van de raad voor de Populierenlaan wel gesteund”.